การประชุมเพื่อรับฟังและซักถามนโยบายของสถาบัน ครั้งที่ 2

การประชุมเพื่อรับฟังและซักถามนโยบายของสถาบัน ครั้งที่ 2
ในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564

เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุม ศ.ประสม รังสิโรจน์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 ผู้นำยุคใหม่ ไม่เปลี่ยนแปลง = สูญพันธุ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง เข้าสู่กระบวนการสร้างผู้นำยุคใหม่ เพื่อความอยู่รอดขององค์กร วันนี้ต้องปรับเปลี่ยน กล้ารับการเปลี่ยนแปลง “‘เพราะไม่เปลี่ยนแปลง = สูญพันธุ์””

อธิการบดีพบปะกับหัวหน้าภาควิชาในทุกๆเดือน เพื่อกระตุ้น ผลักดันการสร้างผู้นำในยุคดิสรัปชั่น เพื่อมุ่งมั่น เสียสละ เพื่อนักศึกษา เพื่อองค์กร และเพื่อสังคมไทย

เพราะหากวันนี้หยุดนิ่ง กลัวการเปลี่ยนแปลง คงไม่ต่างจาก ก้าวเดินถอยหลัง เพราะโลกจะยิ่งหนีห่างออกไปเรื่อยๆ…