รายชื่อวารสารที่ติด Beall’s list

Beall’s list (สำนักพิมพ์) Last updated December 18 [Pdf]

วารสารติด Beall’s list [Pdf]